OFERTA

Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę prawną firm – zarówno spółek prawa handlowego (akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych), jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Specjalizujemy się w prawie i postępowaniu cywilnym, handlowym (Kodeks Spółek Handlowych), prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie upadłościowym i naprawczym, prawie wekslowym.

Świadczymy również pomoc prawną dla osób fizycznych zarówno w zakresie postępowań sądowych (w tym m. in. windykacja, odszkodowania, alimenty, spadki, rozwody, podział majątku, dział spadku, służebność przesyłu, błąd medyczny, szkody górnicze), jak i doraźnej pomocy prawnej, polegającej na udzielaniu porad prawnych, przygotowaniu pism urzędowych, sądowych (pozwów, wniosków) oraz odwołań od decyzji administracyjnych.

Realizujemy usługi w sposób dogodny dla Klienta. Udzielamy porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta (tj. w mojej siedzibie lub bezpośrednio u Klienta, telefonicznie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty email).

Sporządzamy opinie prawne oraz wyjaśnienia w zakresie stosowania prawa. Występujemy w charakterze pełnomocnika procesowego (również jako pełnomocnik substytucyjny) w postępowaniu sądowym oraz przed organami orzekającymi i urzędami oraz innymi podmiotami. Reprezentujemy interesy Klientów w egzekwowaniu wierzytelności, w szczególności w toczących się postępowaniach egzekucyjnych, układowych i upadłościowych, zgłaszamy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Oferujemy uczestnictwo w prowadzonych przez Klienta rokowaniach, mediacjach, których celem jest nawiązanie lub rozwiązanie stosunku prawnego.

Przeprowadzamy rejestrację spółek prawa handlowego, ich przekształcanie i likwidację. Przygotowujemy wewnętrzne akty spółek prawa handlowego z zakresu prawa handlowego, prawa pracy, prawa upadłościowego i naprawczego.

GWARANTUJEMY NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ
ŚWIADCZONYCH USŁUG!